Návrat na predchádzajúce oknoInformácie o produktoch a cenáchNapíšte nám objednávkuNapíšte nám email
Profil spoločnosti
Kontakt

Obchodné sídlo firmy:  OSPRA-INVEST spol. s r.o.

                                Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava

  

Prevádzka firmy:         OSPRA-INVEST spol. s r.o.

                                 Hlavná 325, 900 41 Rovinka

 

Názov zariadenia a typ:  Regranulovacia linka EREMA typ RGA 120 E – HG – C1/109

 

Prevádzkový čas zariadenia:  nepretržitá prevádzka

 

Zoznam druhov odpadov na zhodnotenie: 07 02 13 ODPADOVÝ PLAST neznečistené odpadové fólie z polyetylénu

 

Povolenie vydal:  Orgán štátnej správy OU v Senci – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Konateľ firmy: Jarmila Hnat, telefón: +421 2 402 523 34, fax: +421 2 459 805 31

 

Prokuristi: Ing. Tivadar Németh, telefón: +421 2 402 523 13, fax: +421 2 459 805 31

               Vladimír Kišš, telefón: +421 2 402 523 18, fax: +421 2 459 805 31

 

 Prevádzka firmy: OSPRA-INVEST spol. s r.o.

                          Vajnorská ul. 108 (závod ISTROCHEM), 831 04 Bratislava

 

Názov zariadenia a typ:  Regranulovacia linka EREMA typ RGA 160 TVE

 

Prevádzkový čas zariadenia:  nepretržitá prevádzka

 

Zoznam druhov odpadov na zhodnotenie:   07 02 13 ODPADOVÝ PLAST neznečistené odpadové fólie z polyetylénu

                                                            15 01 02 OBALY Z PLASTOV

 

Povolenie vydal: Orgán štátnej správy OU Bratislava III – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Konateľ firmy:   Jarmila Hnat, telefón: +421 2 402 523 34, fax: +421 2 459 805 31

 

Prokuristi: Ing. Tivadar Németh, telefón: +421 2 402 523 13, fax: +421 2 459 805 31

               Vladimír Kišš, telefón: +421 2 402 523 18, fax: +421 2 459 805 31

 

Zodpovedná osoba: Ing. Ján Pónya, telefón: +421 2 381 005 13Telefón :
    00421 - 2 - 45980419; 45980975; 45980976

Fax :
    00421 - 2 - 4598 0531

E - mail :
    osprainvest@osprainvest.sk

Web stránka :
    www.osprainvest.sk

Ako nás nájdete ? :
    MAPA


S kým spolupracujeme
Kontaktujte nás
****
OSPRA PLASTIK
****
W
W
W
.
O
S
P
R
A
I
N
V
E
S
T
.
S
K
****
Gro našej spoločnosti spočíva v kvalite výroby a v uspokojení zákazníka.
****